Nyt puhutaan ehkäisystä!

”Kondomien ostamista monesti pidetään mainoksissa naurettavana, humoristisena ja nolona tilanteena, vaikka se on aika normaali tilanne. Tämä minusta vaan ylläpitää ehkäisyn ”tabu” -mainetta. Miksi ehkäisyn hankkiminen pitäisi olla kiusallista ja hassua?” – Mies, 23

Kuluneen vuoden ajan Mitä-verkosto on keskittynyt nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Toiminnan keskiössä on ollut maaliskuussa 2018 startannut Ehkäisytalkoot-kampanja, jonka tavoitteena on ollut herätellä keskustelua ehkäisystä niin Suomessa kuin maailmalla. Kuten tiedämme, seksuaalioikeudet ovat universaaleja ihmisoikeuksia, jotka eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti.

Suunnittelimme Ehkäisytalkoot-kampanjaa varten nettisivut, jonka kautta keräsimme anonyymisti nuorten henkilökohtaisia kokemuksia ehkäisyyn liittyen. Halusimme selvittää millaisia asenteita, ongelmia tai mahdollisesti hauskojakin tilanteita vastaajat olivat kohdanneet. Moderoimme sivustoa tarvittaessa ja vastauksia julkaistiin lokakuun loppuun mennessä noin 65 kappaletta. Vaikka kampanja oli suunnattu erityisesti nuorille aikuisille, asettui vastaajien ikähaarukka 14-66 vuoteen. Suunnittelimme vastauslomakkeen niin, että osallistuja sai vapaasti määritellä sukupuolensa sekä seksuaalisen suuntautumisensa. Halusimme tällä tavoin nostaa esiin erityisesti eri vähemmistöjen edustajien kokemuksia.

Sukupuoli Seksuaalinen suuntautuminen
Nainen: 56 Hetero: 42
Mies: 7 Homo/Lesbo: 1
Muu/Ei halua sanoa: 1 Bi: 6
Pan: 2
Cis: 1
Ei halua määritellä/Ei tiedossa: 12

Kerätyissä vastauksissa korostui neljä pääteemaa; maksullisuus, asenteet, tiedonsaanti sekä palvelut. Seksuaalisuuteen koettiin liittyvän vahvasti häpeää, jonka osa vastaajista uskoi johtuvan median luomista ennakkoluuloista. Tarinoiden perusteella ehkäisy on nuorille myös taloudellinen kysymys. Huolta herättivät esimerkiksi eriarvoistava kuntapolitiikka ja kustannusten epätasainen jakautuminen kumppaneiden kesken. Erityisesti naiset kokivat vastuun kaatuneen omille harteilleen. Häpeän takia rahoitus ehkäisyyn saatiin vanhemmilta vetoamalla muun muassa iho-ongelmiin ja epäsäännöllisiin kuukautisiin. Tämän lisäksi ehkäisyyn liittyvän väärän tiedon leviäminen ja heteronormatiivisuus koettiin ongelmalliseksi. Koulu on nuorelle ensisijainen seksuaalikasvatuksen lähde, jonka laadukkuuteen ei panosteta tarpeeksi.  

Kampanja päättyi virallisesti 31.10.2018, jonka jälkeen saatuja vastauksia käsiteltiin Mitä-verkoston johto- ja suunnitteluryhmän kesken. Vastauksista pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä, jonka perusteella verkosto rajasi pääteemat ja ideoi tapoja ratkaista kyseisiä haasteita. Lisäksi olemme pyrkineet vaikuttamaan tarinoilla Suomen Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaan. Esitimme esimerkiksi kommentteja vastausten pohjalta kestavakehitys.fi-sivustolla Agenda 2030 -tavoitteiden seurantakoreja (Yhteiskunnallinen eriarvoisuus, Syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä Globaali vastuu ja johdonmukaisuus).

Mitä kampanjasta jäi lopulta käteen? Ehkäisyyn liittyvien tabujen rikkominen vaatii muutosta asenteissa. On tärkeää, että nuoret kysyvät ennakkoluulottomasti kysymyksiä, ja että tieto on helposti saatavilla. Myös laadukkaat palvelut vaikuttavasti positiivisesti nuorten kokemuksiin ja mahdollistavat yksilöllisen kohtelun. Erityistä huomiota tulisikin kiinnittää esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tämän lisäksi haluamme korostaa, että niin henkisiä, fyysisiä kuin taloudellisiakin esteitä nuorten ehkäisyyn liittyen tulee vähentää.

”Ekasta e-pillereiden hakukerrasta ei voinut kertoa vanhemmille. Rahat oli säästettävä viikkorahoista. Lopulta se alkoi käydä alaikäiselle liian kalliiksi. Kumppani ei osallistunut kuluihin. Oli pakko valehdella vanhemmille, että kyse oli iho-ongelmista.” – Nainen, 26

Mitä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi voi sitten tehdä? Alla Mitä-verkoston top 3 -vinkit vaikuttamiseen!

1) Keskustele! Arkipäiväistä ehkäisyyn liittyvää keskustelua puhumalla aiheesta avoimesti kumppanisi, ystäviesi ja muiden nuorten kanssa.

2) Vaadi! Kevät 2019 on vaalien aikaa. Anna äänesi tasa-arvolle, ja haasta päättäjiä toimimaan seksuaalioikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin globaalisti.

3) Lahjoita! Tue kansalaisjärjestöjen toimintaa lahjoittamalla esimerkiksi aikaasi seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistäviin hankkeisiin.

Linkki Ehkäisytalkoot-kampanjan raporttiin: https://prezi.com/view/Rhc7MdDBtD5W75afaWeI/